Et elektrikst annlegg med feil kan føre til brann, berøringsfare og eksplosjonsfare. Omtrent halvparten av alle norske boligbranner har elektrisitet som hovedårsak. En elkontroll kan derfor være helt nødvendig for å avdekke eventuelle feil for å forebygge skade. Opplyst Elektro kan foreta en Elkontroll av din bolig. Under en elkontroll vil vi sjekke følgende:

  • Sikringsskapet
  • Termografering
  • Stikkontakter, lampepunkter og apparater
  • Tilstandsrapport
  • Redusert forsikring

Kontakt oss