ENØK-råd betyr at det kommer en elektriker hjem til deg og gjennomgår det elektriske anlegget. Basert på undersøkelsen vil vi se på hvordan varme og lyst best kan installeres i din bolig. Riktig installasjon av både varme- og lysstyring kan ha positiv innvirkning på strømforbruket ditt. Det kan være enkle ting som at varme kan skrus ned i rom når det ikke er i bruk, eller at lys skrur seg av når du ikke er hjemme.
En elektriker fra Opplyst Elektro vi komme med anbefaler på hvordan du kan optimalisere på best mulig måte.

Kontakt oss