Vi har god erfaring med rehabilitering av elektriske anlegg og kan hjelpe deg men enkle forbedringer eller større oppdrag hvor omfattende utskiftning kreves. Som boligeier er ditt ansvar at det elektriske anlegget fungerer som det skal. Det kan vøre vanskelig å oppdage feil med det elektriske anlegget og våre elektrikere kan hjelpe deg. Når vi foretar en rehabilitering av ditt el-anlegg, tar vi en systematisk gjennomgang av kontakter, sikringsskapet, kabler, brytere og andre el-anlegg. Dersom vi finner feil ved det elektriske anlegget kommer vi med forslag og anbefalinger til hva som bør gjøres.

Kontakt oss