Med smarthus kan du enkelt samle alle dine tekniske og elektroniske løsninger i systemer som gir deg bedre kontroll og styring. Det er flere fordeler med smarthus, og den største fordelen er sannsynligvis automatisering. Et smarthus kan automatisere strømbruken din, som igjen kan slå positivt ut på strømregningen.
Opplyst Elektriske har lang erfaring med oppsett av Smarthus. Både store og mindre installasjoner jobber vi med jevnlig.

Kontakt oss